#2571  (wolly)
4 miesiące 12 dni temu

Żydzi to mają głowę do interesów. Podasz któremuś pomocną rękę to ci ją utnie i sprzeda jako dziczyznę.